Objednávka videozáznamu slavnostní promoce

Videozáznam je natáčen na čtyři kamery a po sestříhání jej máte možnost
získat na DVD disku nebo je umístěn na internetu.
DVD obsahuje kompletní záznam , jen přísaha a předání diplomu
se zaměřuje pouze na absolventa , který si záznam objednal .
Cena záznamu včetně média u individuální varianty je 600,-Kč + 100,-Kč
poštovné a balné.
Další variantou je uložení Full HD videa na YOUTUBE . Zde si jej budete
moci prohlížet neomezeně a v plné délce trvání promoce
( všichni absolventi přísahají a přebírají diplom ).
Cena záznamu na YOUTUBE je za předpokladu , že si záznam zaplatí
všichni přítomní absolventi pouze 100,-Kč . Zde preferujeme zorganizování
výběru částky svépomocí , kdy jeden zástupce zaplatí požadovanou částku
za své promující kolegy, nejlépe po promoci pracovníkovi videostudia
nebo bankovním převodem na účet 242119784 / 0300 .
Více informací získáte na tel. 774 964 505 , e-mail promoce@alldv.cz ,
www.promoce-ou.cz

 

INDIVIDUÁLNÍ OBJEDNÁVKA ZDE:

http://alldv.cz/produkt/promoce-videozaznam/

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala a budete s našimi službami spokojeni.

P.S. Informace nebo objednávky fotografií získáte na
telefon – 603 929 944, e-mail – foto.kolowratova@seznam.cz

POZORNĚ SI PROČTĚTE INFORMACE NÍŽE:

**************************************************************************************************

Promoce absolventů Přírodovědecké faku ty Ostravské univerzity

v Ostravě v akademickém roce 2015/2016

Termín konání: pátek 24. června 2016

Místo konání:

Dům kultury Akord, Ostrava-Zábřeh, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30, Ostrava-Jih

Časový harmonogram promocí:

1. část absolventi bakalářských oborů Aplikovaná ekologie, Systematická biologie a ekologie, Experimentální biologie, Ochrana a tvorba krajiny, Fyzická geografie a geoekologie, Geografie a regionální rozvoj, Politická a kulturní geografie, Kartografie a geoinformatika, Chemie, Biofyzika

2. část absolventi bakalářských oborů Aplikovaná matematika, Aplikace matematiky v ekonomii, Investiční poradenství, Informatika, Informatika a výpočetní technika aplikovaná informatika, Aplikovaná informatika a dvouoborových bakalářských studijních programů, absolventi navazujících magisterských učitelských programů

Rámec1

3. část absolventi doktorského studia a absolventi všech navazujících magisterských studijních programů (mimo učitelských)

12.00 hod

nástup absolventů k organizaci

12.45 hod

zahájení promocí

14.00 hod

ukončení promocí

 **************************************************************************************************

Promoce Pedagogické fakulty v červnu 2016

Promoce Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě se uskuteční od 27. června 2016 – 29. června 2016 v Domě kultury AKORD, Náměstí SNP 1, Ostrava-Zábřeh.

Harmonogram promocí pondělí 27. června2016
Hodina nástupu absolventů Hodina slavnostního zahájení Studijní obor
07:30 08:45 Obory se zaměřením na vzdělávání (Bc. prezenční forma) Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (Bc.) Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ se zaměřením na vzdělávání (Bc.)
10:15 11:30 Učitelství pro mateřské školy (Bc.)
13:00 14:15 Rekreologie (Bc.) Speciální pedagogika (Bc.)
úterý 28. června 2016
Hodina nástupu absolventů Hodina slavnostního zahájení Studijní obor
07:30 08:45 Andragogika (Bc.) Bohemistika v praxi (Bc.) Sociální pedagogika (Bc.) Sociální pedagogika – prevence a resocializace (Bc.) Učitelství odborných předmětů – obchod a služby (Bc.) Učitelství odborných předmětů – strojírenství (Bc.)
10:15 11:30 Informační technologie ve vzdělávání (Bc.) Obory se zaměřením na vzdělávání (Bc. kombinovaná forma) Informační technologie ve vzdělávání (NMgr.) Pedagogika předškolního věku (NMgr.) Speciální pedagogika (NMgr.)
13:00 14:15 Sociální pedagogika (NMgr.) Sociální pedagogika – prevence a resocializace (NMgr.) Učitelství odborných předmětů (NMgr.)
středa 29. června 2016
Hodina nástupu absolventů Hodina slavnostního zahájení Studijní obor
07:30 08:45 Tělesná výchova a sport (NMgr.) Učitelství pro 2. stupeň ZŠ (NMgr.) Učitelství pro SŠ (NMgr.) Učitelství pro SŠ a ZUŠ (NMgr.)
10:15 11:30 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

(Mgr.)

 

**************************************************************************************************

Promoce absolventů Filozofické fakulty OU – 29. a 30. června 2016

Slavnostní promoce absolventů Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě proběhne podle níže uvedeného rozdělení v Domě kultury města Ostravy (ul. 28. října 124/2556, Moravská Ostrava, naproti Krajskému úřadu).

Datum

Typ studijního programu

Studijní obor

Sraz absolventů

Začátek promoce

středa 29. 6. 2016

Bc.

Dějiny umění
Filozofie
Historie, České a čs. dějiny
Psychologie
Management v neziskovém sektoru
Sociologie

8:45

9:30

středa 29. 6. 2016

Bc.

dvouoborová studia
Anglický jazyk a literatura
Český jazyk a literatura

10:45

11:30

středa 29. 6. 2016

Bc.

jazyky ve sféře podnikání

12:45

13:30

čtvrtek 30. 6. 2016

U3V

Univerzita třetího věku

8:00

9:00

čtvrtek 30. 6. 2016

Mgr.
PhDr.

všechny obory

10:45

11:45

**************************************************************************************************

Harmonogram promocí Lékařské fakulty OU 8. července 2016

Dům kultury města Ostravy, a.s., 28. října 124, Moravská Ostrava

Hodina nástupu absolventů

Hodina slavnostního zahájení

Studijní obor

8:15

9:00

obor Fyzioterapie

obor Ergoterapie

obor Zdravotní laborant

obor Porodní asistentka

obor Ochrana veřejného zdraví

10:15

11:00

obor Všeobecná sestra – prezenční studium

obor Všeobecná sestra kombinované studium

obor Radiologický asistent

obor Zdravotnický záchranář – prezenční studium

obor Zdravotnický záchranář – kombinované studium

obor Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací

12:15

13:00

obor Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví – prezenční studium

obor Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech

obor Ošetřovatelské péče v pediatrii – prezenční studium

obor Ošetřovatelské péče v pediatrii – kombinované studium

obor Ošetřovatelské péče v geriatrii – prezenční studium

obor Ošetřovatelské péče v geriatrii – kombinované studium

obor Komunitní péče v porodní asistenci – prezenční studium

obor Komunitní péče v porodní asistenci – kombinované studium

obor Fyzioterapie – prezenční navazující studium

obor Intenzivní péče- kombinované studium