ALLDV studio Ostrava

Zpracování osobních údajů

Prodávající se zavazuje dodržovat zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Veškeré
osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k obchodním a marketingovým účelům a nebudou nijak zveřejněny nebo poskytnuty třetí straně s výjimkou situace související s logistikou, servisem nebo platebním stykem a to jen v rozsahu nezbytně nutném (jméno, příjmení, adresa, dodací adresa, kontaktní mail a telefon, případně číslo bankovního účtu).